BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20240108T183000Z X-CALEND:20240701T200000Z X-WR-RELCALID:{0000002E-BC24-3777-306C-6A4995B07787} X-WR-CALNAME:Diesntplan 2024 BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T113925Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240108T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240108T193000 LAST-MODIFIED:20240104T114305Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Fahrzeug- und Gerätepflege | Pollmüller / Fiekens TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A050AC050B3FDA01000000000000000 01000000096593177C9386848837E5D0DFF97AC8A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Sonstiges CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T114220Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240113T150000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240113T100000 LAST-MODIFIED:20240104T114220Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Kreis GT Verbandsausschusssitzung im Feuerwehrhaus Kaun itz TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050E6356D0B3FDA01000000000000000 01000000042D0533FA843A040B350CCB6FFE85D50 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T114349Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240115T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240115T193000 LAST-MODIFIED:20240104T114622Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Schlauchpaket und Rauchvorhang TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C065E7990B3FDA01000000000000000 0100000008D7A042819EC194F89A0D05A8F55C563 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T114505Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240122T133000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240122T130000 LAST-MODIFIED:20240104T114506Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Jährliche Atemschutzunterweisung | Busche || Planspiel | Thiesbrummel / Johanntoberens TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000003939C60B3FDA01000000000000000 010000000662C60C6F427574AB06BE788B43FA209 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T114622Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240129T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240129T193000 LAST-MODIFIED:20240104T114623Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Fahrzeugkunde LF20-2 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0592BF50B3FDA01000000000000000 010000000398E157147EBFE4F838CFFA2DD6B1873 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Brandmeister CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T114719Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240129T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240129T190000 LAST-MODIFIED:20240104T121028Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Festlegung Themen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009045C4160C3FDA01000000000000000 0100000006C51DEEF9B4F07428E8F56C4D2349172 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T114755Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240205T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240205T193000 LAST-MODIFIED:20240104T114755Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:UVV (Pflichtveranstaltung) TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0D8482C0C3FDA01000000000000000 010000000E843E8D34F5C62439BD18F2966D45F08 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T114843Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240212T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240212T193000 LAST-MODIFIED:20240104T114844Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Rettungsmittel Verkehrsunfall TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0D45E490C3FDA01000000000000000 0100000001B5FA7F9E151B8438AC7AC44D96E8452 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Sonstiges CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T114949Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240218T000000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240217T180000 LAST-MODIFIED:20240104T114950Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Generalversammlung Löschzug Kaunitz TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000404A1B790C3FDA01000000000000000 0100000006AC86C5DE8A36940BD2BBFD8FE4B9CA0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T115105Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240219T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240219T193000 LAST-MODIFIED:20240104T115136Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Fahrzeugaufstellung + Absichern der der Einsatzstelle | Apelmeier\, Fa. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E07E69A60C3FDA01000000000000000 0100000001BBA4D271F1A924CB26D6FD68808D3B5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Sonstiges CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T115241Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240226T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240226T193000 LAST-MODIFIED:20240104T115242Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Generalversammlung Feuerwehrförderverein Löschzug Kau nitz e.V. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000909BEED60C3FDA01000000000000000 01000000023EDD903F4F25149A0A05DC5CF6F5AA5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T115759Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240304T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240304T193000 LAST-MODIFIED:20240104T120028Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Unterweisung HLF20 | LZF TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007010C89D0D3FDA01000000000000000 01000000098B5AB35633AB54A92BCDBBAF2AE744D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T115815Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240311T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240311T193000 LAST-MODIFIED:20240104T120028Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Unterweisung HLF20 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000302113A50D3FDA01000000000000000 01000000098B5AB35633AB54A92BCDBBAF2AE744D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T120139Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240318T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240318T193000 LAST-MODIFIED:20240104T120250Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Üben Leistungsnachweis | LZF || Vorbereitungen Feuerwe hrfest | Rest TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000403F95170E3FDA01000000000000000 0100000006B7528ACFF13A44A92F6106523A006EE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T120243Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240325T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240325T193000 LAST-MODIFIED:20240104T120243Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Leistungsnachweis TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0BF753D0E3FDA01000000000000000 010000000D93F4D86F8298541B4D5B329036C3077 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T120403Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240401T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240401T193000 LAST-MODIFIED:20240104T120404Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Üben Leistungsnachweis | LZF || Nachbereitungen Feuerw ehrfest | Rest TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F064BA760E3FDA01000000000000000 010000000CDC4DF7C3DCCBB488CB3886AB3D0B3E5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Sonstiges CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T120509Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240401T033000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240331T180000 LAST-MODIFIED:20240104T120509Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Ostersonntag - Feuerwehrfest TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A079DC940E3FDA01000000000000000 0100000007B733C39100BAF4EA0FAAE3E2710AB09 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T120624Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240408T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240408T193000 LAST-MODIFIED:20240104T120625Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Leistungsnachweis | Unterweisung HLF20 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050E642C10E3FDA01000000000000000 01000000096FFE8302246B64C9DB439B6FBEED018 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T120739Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240415T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240415T193000 LAST-MODIFIED:20240104T120902Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Üben Leistungsnachweis | LZF || Unterweisung HLF20 | M ultiplikatoren TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000306C29F70E3FDA01000000000000000 010000000E072FB502D6F76418D26DE07A2F9138E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T120902Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240422T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240422T193000 LAST-MODIFIED:20240104T120903Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Leistungsnachweis | Unterweisung HLF20 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000407D8A1F0F3FDA01000000000000000 0100000006271DFF2031E0847836166DC681B4B9B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Brandmeister CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T121020Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240422T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240422T190000 LAST-MODIFIED:20240104T121021Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Führungsdienst TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006080C14C0F3FDA01000000000000000 01000000035089731C468014CABE8D1264B81B62D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T121212Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240429T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240429T193000 LAST-MODIFIED:20240104T121213Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Fognail | Fiekens || Innenangriff / Schlauchpaket | Cos tantino\, N. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008049129A0F3FDA01000000000000000 010000000A30A1F33E1029D4E846026EC1EC475F2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T121322Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240506T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240506T193000 LAST-MODIFIED:20240104T121323Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Unterweisung HLF20 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060F3F3BA0F3FDA01000000000000000 010000000C03F567A81613D4AA1698BFB4EB29146 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T123837Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240513T200000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240513T193000 LAST-MODIFIED:20240104T123838Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Maschinistenübung HLF20 | Fiekens | | Unterweisung HLF 20 | Multiplikatoren TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0694E31103FDA01000000000000000 01000000046FABB031DA969438A86831FCACBC59A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Kein Dienst CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T123938Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20240521 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;VALUE=DATE:20240520 LAST-MODIFIED:20240104T123939Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Pfingsten - Keine Übung TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005045C265133FDA01000000000000000 010000000DE953C05FCB2AC479B67DF5E0C13FE4D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Übung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T124039Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240527T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240527T193000 LAST-MODIFIED:20240104T124039Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Zugübung: Brandeinsatz | Apelmeier\, Fa. / Thiesbrumm el TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D023718A133FDA01000000000000000 010000000E711AA3A8A21B84197A724FD71AD2D26 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT240M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Zwischenübung CLASS:PUBLIC CREATED:20240104T124118Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240603T220000 DTSTAMP:20240104T124818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240603T193000 LAST-MODIFIED:20240104T124119Z LOCATION:FH Kaunitz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Pumpenkunde HLF20 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B057F5A1133FDA01000000000000000 010000000AB01DC350077C6408E8DAABBCEF69739 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nDE\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n